Інформація про обробку персональних даних

Компанія ТОВ «Odškodněte mě», яка надає проект Inti, хоче запевнити вас, що обробка персональних даних здійснюється відповідно до чинних правових норм, зокрема Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним переміщенням цих даних і про скасування Директиви 95/46/ЄС (надалі тільки «GDPR») та Закону № 110/2019 Зб., про обробку персональних даних.

У цьому документі компанія як адміністратор персональних даних (далі «адміністратор») інформує вас про деталі обробки ваших персональних даних, що обробляються в рамках проекту Inti а також про права, які належать Вам як суб’єкту даних у зв’язку з їх обробкою.

1 Ідентифікаційні та контактні дані адміністратора

Найменування організації: Odškodněte mě, s.r.o. (ТОВ «Odškodněte mě»)
Iдентифікаційний номер: Slezská 949/32, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (вул. Слезска 949/32, 120 00 м. Прага 2 – Віногради)
Iдентифікаційний номер: 044 79 874
ІД електронної скриньки: vmyazmw
Номер телефону: +420 775 528 320
Адреса електронної пошти: info@inti.cz

Компанію зареєстрована у Торговому реєстрі при Міському суді у Празі відділ «С», вкладка 248338.

2 Обсяг оброблюваних персональних даних

У рамках нашої діяльності ми обробляємо загальні категорії персональних даних, які ми отримуємо безпосередньо від вас або від інших суб’єктів. В першу чергу це можуть бути такі персональні дані:

 • ідентифікаційні дані – ім’я, прізвище, номер соціального страхування;
 • інші основні дані – звання, дата народження, функція чи посада;
 • адресні дані – адреса постійного проживання, поштова адреса;
 • контактні дані – номер телефону, адреса електронної пошти;
 • фінансові дані – номер банківського рахунку.

Далі ми також будемо обробляти так звані спеціальні категорії персональних даних (чутливі персональні дані), які необхідні для отримання компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, зокрема якщо це стосується даних про стан вашого здоров’я або подробиць щодо завданої здоров’ю шкоди тощо.

Ваші персональні дані обробляються як вручну, так і електронним шляхом.

3 Мета обробки

Ваші персональні дані можуть оброблятися для наступних цілей:

 • a) надання консультацій та/або послуг для отримання вашої компенсації;
 • б) зберігання та передача персональних даних органам державного управління та самоврядування в рамках виконання обов’язків адміністратора, особливо щодо ведення обліку та податкових;
 • в) захист законних інтересів і прав адміністратора або клієнта адміністратора;
 • г) розсилка електронних повідомлень з новинами щодо проекту Inti;
 • д) публікація персональних даних у рамках посилань на веб-сайті, в інформаційних або рекламних матеріалах.

4 Законність обробки

Для забезпечення законності персональні дані завжди обробляються на основі так званого правового титулу. Ми не обробляємо персональні дані без правового титулу.

4.1 Виконання договору

Обробка персональних даних з метою за літ. а) є необхідною для укладення договору та виконання прав і обов’язків, що випливають з договору про надання наших послуг.

4.2 Виконання законних обов’язків

Дані, що обробляються з метою, зазначеною у літ. б), необхідні для виконання юридичних зобов’язань, які нас стосуються. Це, зокрема, обов’язки, передбачені такими законами:

 • Закон Чеської національної ради № 586/1992 Зб., про податки на прибуток;
 • Закон № 563/1991 Зб., Про бухгалтерський облік;
 • Закон № 235/2004 Зб., Про податок на додану вартість.

4.3 Законні інтереси

Обробка ваших персональних даних з метою, зазначеною в літ. в) і г), відбувається на основі нашого законного інтересу.

У рамках обробки з метою, зазначеною в літ. в), наш законний інтерес полягає в тому, щоб зберігати певні матеріали та використовувати їх для оборони, захисту наших прав і законних інтересів у можливому спорі. Так само це може бути інтерес не тільки наш, але й інтерес постраждалих осіб, яких ми представляємо при вирішенні та відшкодуванні їхніх збитків.

У рамках обробки з метою, зазначеною в літ. г), вам можуть надсилатися електронні повідомлення з новинами про послуги та продукти, пов’язані з проектом Inti. Наш законний інтерес випливає з ч. 3 ст. 7 Закону № 480/2004 Зб., про певні послуги інформаційного суспільства та про внесення змін до деяких законів (Закон про певні послуги інформаційного суспільства).

4.4 Згода

Обробка ваших персональних даних з метою, зазначеною в літ д) відбувається виключно на підставі вашої попередньої однозначної згоди.

5 Отримувачі персональних даних

У деяких випадках доступ до Ваших персональних даних можуть мати також інші організації, зокрема:

 • співпрацюючі адвокати, експерти та радники;
 • постачальники бухгалтерських та податкових консультаційних послуг;
 • постачальники та адміністратори використовуваних ІКТ;
 • постачальники маркетингових інструментів і послуг;
 • органи державного управління та органи самоврядування або інші суб’єкти.

Ми не передаємо ваші персональні дані третім країнам або міжнародним організаціям.

6 Строк зберігання персональних даних

Ваші персональні дані зберігаються лише протягом часу, необхідного для досягнення мети даної обробки. Тобто ми завжди оброблятимемо персональні дані принаймні протягом усього періоду надання наших послуг.

Також ми зберігатимемо персональні дані протягом періоду, визначеного відповідними правовими нормами, зокрема Законом про бухгалтерський облік або про податок на додану вартість.

Персональні дані, що обробляються з метою, зазначеною в літ. г), оброблятимуться до тих пір, поки ви не висловите свою незгоду на отримання повідомлень електронною поштою. Ви можете зробити це простим способом при отриманні кожного окремого повідомлення електронної пошти за посиланням, розміщеним у цьому повідомленні.

Персональні дані, що обробляються для цілей, зазначених у літ. д), оброблятимуться лише протягом терміну дії згоди.

7 Ваші права

Як суб’єкт даних ви маєте кілька прав, пов’язаних із захистом персональних даних, якими ви можете скористатися відповідно до умов, визначених GDPR, а саме:

 • Право на доступ до персональних даних
 • Право на виправлення
 • Право на видалення
 • Право на обмеження обробки
 • Право на перенесення даних
 • Право подати заперечення проти обробки
 • Право на відкликання згоди
 • Право подати скаргу до наглядового органу

7.1 Право на доступ до персональних даних

Ви маєте право вимагати від нас підтвердження того, чи відбувається або ні обробка ваших персональних даних. Якщо обробка відбувається, ви маєте право на доступ до своїх персональних даних та іншої інформації, пов’язаної з їх обробкою.

Першу копію оброблених персональних даних Вам буде надано безкоштовно. У разі запитів на додаткові копії ми маємо право вимагати розумну плату, що відповідає понесеним адміністративним витратам.

7.2 Право на виправлення

Ви маєте право вимагати виправлення неточних персональних даних або доповнення неповних персональних даних, що вас стосуються.

7.3 Право на видалення

Ви маєте право на видалення ваших персональних даних, за винятком випадків, коли юридичні зобов’язання забороняють нам це робити, або якщо передбачені інші винятки. Ваш запит на реалізацію права на видалення буде задоволено, якщо:

 • персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені;
 • ви заперечуєте проти обробки, і для обробки ваших персональних даних немає жодних переважаючих законних підстав;
 • буде встановлено, що персональні дані були оброблювані незаконно;
 • персональні дані мають бути видалені для виконання наших юридичних зобов’язань;
 • персональні дані були зібрані у зв’язку з пропозицією послуг інформаційного суспільства.

7.4 Право на обмеження обробки

Ви маєте право на обмеження обробки в наступних випадках:

 • якщо ви оскаржуєте точність персональних даних; обробка персональних даних обмежується часом, необхідним для перевірки точності персональних даних;
 • обробка є незаконною, а ви відмовляєтесь від видалення персональних даних і натомість вимагаєте обмеження їх використання;
 • персональні дані більше не потрібні для цілей обробки, але ви вимагаєте їх для визначення, здійснення або захисту правових вимог;
 • ви заперечуєте проти обробки персональних даних на основі законного інтересу; обробка персональних даних у такому випадку обмежується до моменту, коли буде перевірено, чи наші законні причини переважають над вашими.

7.5 Право на перенесення даних

У разі автоматизованої обробки персональних даних, яка відбувається на підставі укладеного договору, ви маєте право отримати свої персональні дані в структурованому, загальновживаному та машинозчитуваному форматі. Якщо це технічно можливо, ми також надішлемо персональні дані у вказаному форматі безпосередньо іншому адміністратору за вашим запитом.

7.6 Право подати заперечення проти обробки

Ви маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних у випадках, коли обробка здійснюється на основі законних інтересів.

У разі використання цього права ми не будемо продовжувати обробку ваших персональних даних, доки не продемонструємо, що у нас є серйозні законні причини для обробки, які переважатимуть над вашими інтересами або правами та свободами.

7.7 Право на відкликання згоди

Якщо ви дали нам згоду на обробку ваших персональних даних, ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який час у спосіб, який буде принаймні таким же простим, як і спосіб, яким ви згоду надали (і в той же час дозволяє вас ідентифікувати).

Ви можете відкликати свою згоду щодо всіх або лише деяких персональних даних або цілей обробки. Однак відкликання згоди не вплине на обробку, виконану до відкликання цієї згоди.

7.8 Право подати скаргу до наглядового органу

Якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних суперечить положенням законодавства, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, яким є Управління із захисту персональних даних, з адресою офісу Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

8 Спосіб реалізації прав

Ви можете реалізувати свої права, пов’язані із захистом персональних даних, надіславши запит на адресу адміністратора. Заява завжди повинна містити принаймні ідентифікаційні дані (ім’я, прізвище, дата народження), адресні дані та конкретизацію заявлених прав.

Для подачі заяви у вас є кілька можливостей. Щоб запобігти несанкціонованому доступу третіх осіб до ваших персональних даних, кожна з опцій пов’язана з певним способом підтвердження вашої особи. Заяву можна подати наступним способом:

 • У письмовій формі – Підпишіть заяву офіційно завіреним підписом, помістіть її в конверт з позначкою «Заява за GDPR» і надішліть на нашу адресу.
 • Електронна пошта – Підпишіть заяву своїм авторизованим електронним підписом, тобто гарантованим електронним підписом на основі кваліфікованого сертифіката електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису, та надішліть на нашу електронну адресу з темою «Заява за GDPR».
 • Цифровим повідомленням – Надішліть заяву із своєї скриньки даних у нашу скриньку даних та вкажіть у полі Тема «Заява за GDPR».

Всі дії, пов’язані з реалізацією ваших прав, є безкоштовними. Винятком можуть бути випадки, коли запити можуть бути оцінені як необґрунтовані або невідповідні, особливо через їх повторне подання. У такій ситуації ми маємо право вимагати розумну плату, що відповідає понесеним адміністративним витратам, пов’язаним із виконанням запитаних дій, або ми можемо відмовити у виконанні запиту.

9 Відмова надати персональні дані

Загалом, ви маєте право не надавати нам свої персональні дані. У деяких випадках надання персональних даних може бути договірною або юридичною вимогою. Якщо ви не надасте особисті дані, ви не можете розраховувати на укладення договору або виконання договору між вами та нашим офісом.

***

Не соромтеся звертатися до нас у будь-який час із запитаннями, побажаннями чи пропозиціями щодо обробки персональних даних. Ви можете зв’язатися з нами за контактними даними, вказаними на початку.