Словничок термінів

Амортизація – зменшення вартості речі внаслідок зносу

Відшкодування за біль – грошова компенсація за ушкодження здоров’я, що полягає у фізичних або душевних стражданнях

ДТП – зіткнення одного чи кількох транспортних засобів із заподіянням шкоди здоров’ю чи майну

Ліквідатор страхових випадків – співробітник страхової компанії, який у разі настання страхового випадку проводить розслідування збитків клієнтів та готує пропозиції щодо їх відшкодування.

Нематеріальний збиток – шкода, яку було завдано не майну потерпілої сторони, а її природним правам, наприклад, шкода здоров’ю, спричинена дорожньо-транспортною пригодою

Професійне захворювання – патологічні зміни здоров’я, причиною яких є виконання професії

Відповідальність за шкоду – факт, що певна особа несе відповідальність за виникнення даної ситуації і тому від неї можна вимагати компенсації

Компенсація – грошове відшкодування заподіяної шкоди

Близька людина – особа, яка виправдано відчуває шкоду іншого як власну шкоду

Часткова шкода – часткове пошкодження автомобіля, яке можна усунути ремонтом

Страховик – фізична або юридична особа, уповноважена здійснювати страхову діяльність, тобто за плату брати на себе узгоджені ризики страхувальника у разі виникнення шкоди; найчастіше страхова компанія

Договір страхування – договір про надання фінансових послуг, за яким страховик зобов’язується надати страхувальнику страхові виплати в узгодженому обсязі у разі настання випадкового випадку, а страхувальник зобов’язується сплачувати страховику внески

Страховий випадок – випадкова подія, при якій застрахований має право на страхові виплати

Страхові внески – оплата за надання страховки

Страхові виплати – грошова сума, яку страхова компанія виплачує як відшкодування заподіяної шкоди при настанні страхового випадку

Умови страхування – документ, що регулює відносини (права та обов’язки) страхувальника та страхові внески та умови, що стосуються страхування, наприклад, які події покриваються страхуванням або розмір компенсації за шкоду

Страхувальник – особа, яка уклала зі страховиком договір страхування

Страхування – забезпечення страхувальника, коли страховик виплачує суму, яка пом’якшує у разі виникнення страхового випадку наслідки збитку

Страхування цивільно-правової відповідальності – обов’язкове страхування власника транспортного засобу для захисту здоров’я та майна третіх осіб, яким завдано збитків внаслідок експлуатації транспортного засобу

Застрахований – іноді також називають страхувальником, це особа, на яку поширюється страхування згідно з договором страхування

Страхова компанія – фінансова установа, яка фінансово покриває застраховані ризики страхувальника

Пошкоджений – особа, якій з чужої вини чи непереборної сили завдано збитків чи шкоди

Автострахування (обовязкове страхування цивільно-правовоі відповідальності) – це вид страхування транспортних засобів, метою якого є забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоровю, та/або майну потерпілих внаслідок  дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників

Нещасний випадок на виробництві – ушкодження здоров’я працівника, що сталося під час виконання трудових завдань або в безпосередньому зв’язку з ними

Термін давності – строк, встановлений для реалізації права

Позовна давність – наслідок безпідставного спливу строку реалізації права (особливо у суді), на підставі якого заподіювач шкоди не зобов’язаний відшкодувати шкоду або нематеріальний збиток

Шкода – ненавмисне та умисне пошкодження або втрата майна

Збиток – факт, через який виникла шкода і який міг бути причиною настання страхового випадку та міг би встановити право на відшкодування зі страхування

Серйозне ушкодження здоров’я – серйозний розлад здоров’я або серйозне захворювання

Тотальний збиток – пошкодження транспортного засобу до такого ступеня, що не дозволяє відремонтувати транспортний засіб або вартість ремонту перевищить вартість транспортного засобу до пошкодження

Постійні наслідки – наслідки нещасного випадку або аварії, які спричинили довготривале пошкодження здоров’я

Шкода – збитки матеріального чи нематеріального характеру

Травма – ушкодження здоров’я внаслідок раптової зовнішньої події

Упущена вигода – втрата майна, на яку майно потерпілої сторони не збільшилося внаслідок поранення, хоча за нормального ходу речей можна було б припустити збільшення майна

Законне страхування відповідальності роботодавця – обов’язкове страхування, за яким працівникам виплачується відшкодування пошкодження здоров’я, заподіяного внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Складність соціального застосування – стійкі наслідки, які обмежують або негативно впливають на соціальну роль потерпілого в житті